Tømrerfirma Krogh ApS’behandling af personoplysninger

Som led i aftaler, udarbejdelsen af overslag, økonomirammer, tilbud, ordrebekræftelser, kontrakter eller kontakt til Tømrerfirma Krogh ApS, behandler Tømrerfirma Krogh ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Tømrerfirma Krogh ApS skal i medfør af databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger om vores behandling af deres personoplysninger. Vi oplyser dig i denne generelle oplysningstekst.

Tømrerfirma Krogh ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Tømrerfirma Krogh ApS, Edwin Rahrs Vej 76, 8220 Brabrand, cvr. 34628130
  • 20334976, kontor@kurtkrogh.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at varetage din anmodning om byggevirksomhed efter konkret aftale.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelsen af vores aftale med dig.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til relevante underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere ect. med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Endvidere videregiver Tømrerfirma Krogh ApS oplysninger til databehandlere og andre samarbejdspartnere i det omfang det er nødvendigt for virksomhedens drift og aftalens art.

Til brug af opfyldelsen af aftalen med dig kan det være nødvendigt at Tømrerfirma Krogh ApS indsamler almindelige personoplysninger om dig hos – f.eks. de kommunale byggemyndigheder, BBR, OIS eller ved krak.

Tømrerfirma Krogh ApS overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Personoplysninger vil dog blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og driftsrelateret behov for at opbevare dem, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tømrerfirma Krogh ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tømrerfirma Krogh ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Navigation